Co je ready-made společnost?

Ready-made společnost, neboli předzaložená společnost, je firma, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Společnost však nevyvíjí žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Ten, kdo předzaloženou společnost koupí, se vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu, který zakládání společností provází.

Výhody ready-made společnosti od nás

 • Prodáváme společnosti s ručením omezeným (s.r.o.),
 • garance kvality, založena ve spolupráci s advokátní kanceláří,
 • bezdlužnost a nulová historie firmy,
 • splacený základní kapitál ve výši 50.000 Kč,
 • možnost poskytování sídla společnosti (OFFICE house Olomouc) v centru města Olomouce na atraktivní ulici Riegrova (pro více informací o OFFICE house Olomouc www.officehouseolomouc.cz),
 • sleva z hodinové sazby za právní služby poskytované Advokátní kanceláří Mgr. Ondřeje Masopusta (pro více informací www.akmasopust.cz),*
 • po dohodě prodej s.r.o. 24/7. Pokud není dohodnuta kratší doba, stanete se obvykle jednatelem a společníkem s.r.o. do 24 h (v pracovní dny) od Vašeho závazného objednání vybrané společnosti. Jednatelem i společníkem se stáváte již podpisem připravené dokumentace (můžete již jako jednatel za společnost jednat a používat ji pro podnikání. Nemusíte čekat na zápis změny jednatele či společníka do obchodního rejstříku),
 • možnost zřízení koncesní listiny (cena 3.000 Kč + správní poplatek),
 • CENA 11.000 Kč + náklady,  
 • celková cena včetně nákladů zpravidla nepřesáhne částku 19.000 Kč,
 • u s.r.o. může být při prodeji, kromě změny jednatele a společníka, ještě změněn:
  • název společnosti s.r.o.,
  • předmět podnikání,
  • sídlo,
  • počet jednatelů,
  • způsob jednání jednatelů za s.r.o.,
  • počet společníků (podílů),
 • celková cena včetně nákladů zahrnuje:
  • zpracování právní dokumentace,
  • notářské zápisy včetně poplatků,
  • vyřízení živnosti včetně poplatků,
  • zápis změny do obchodního rejstříku včetně soudního poplatku,
  • aktivní bankovní účet vedený zdarma,
  • registraci na finančním úřadě k dani z příjmu právnických osob,
  • datovou schránku.

Proč nemít základní kapitál 1 Kč, a proč je důležité, aby byl základní kapitál splacený

Společnost může mít základní kapitál i 1 Kč, toto však může způsobit problémy. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným ve výši 1 Kč neznamená, že Vás založení tohoto typu obchodní společnosti vyjde na 1 Kč. Základní kapitál totiž neudává celkovou cenu, kterou za založení společnosti zaplatíte, nýbrž pouze vklad, který je potřeba složit na speciální účet v bance před zapsáním společnosti do obchodního či veřejného rejstříku. Námi prodávané společnosti mají základní kapitál zcela splacený, a to ve výši 50.000 Kč. 

Podnikatelé na živnostenský list ručí za dluhy ze svého podnikání celým svým majetkem. U společností, které mají zcela splacený základní kapitál, společník neručí za závazky společnosti.

 

Základní kapitál ve výši 1 Kč je poměrně velké riziko, a to hned z několika důvodů:

Nedostatek peněz na provoz firmy

Hlavním důvodem, proč je třeba při založení společnosti s ručením omezeným složit základní kapitál je to, že po vzniku společnosti z této sumy základního kapitálu firma čerpá peníze na pokrytí všech výdajů, které jí v prvních měsících jejího působení čekají. Pokud si tedy zvolíte nízký základní kapitál, může se snadno stát, že se společnost dostane brzy do dluhů a ocitne se v insolvenčním řízení.
 

Nedostatek obchodních partnerů

Firma s vyšším základním kapitálem, např. 50.000 Kč, který mají námi nabízené společnosti, bude v očích obchodních partnerů působit důvěryhodněji než firma s nízkým základním kapitálem (např. 1 Kč).
 

Problémy při získání úvěru

S vyšším základním kapitálem společnosti Vám budou více důvěřovat nejen obchodní partneři, ale také poskytovatelé úvěrů, zejména banky. Vyšší základní kapitál firmy dokazuje, že jste schopní našetřit peníze a v případě potřeby hradit úvěr z této nastřádané sumy. Naopak, pokud nemáte na bankovním účtu dostatek peněz, společnost má nízký základní kapitál, snižujete si z pohledu poskytovatele úvěru bonitu. Poskytovatelé úvěrů/banky Vám proto mohou odmítnout úvěr poskytnout.

 

icon_4

READY – MADE SPOLEČNOSTI

11 000
+ náklady
© 2024 MATOS Group, s.r.o. | Provozováno s firla.eu