Vyberte stránku

Koupit ready-made společnost

Vlastní společnost do 24 hodin

Koupě ready-made společnosti je nejrychlejší cestou k podnikání. Jednatelem společnosti se stáváte v okamžiku podpisu smlouvy, respektive jmenování jednatele. To vše bez čekání na zápis do Obchodního rejstříku, do 24 hodin a s právními zárukami.

Společnost s ručením omezeným

Cena společnosti s ručením omezeným činí 21 000 Kč. Tato částka zahrnuje veškeré následující úkony:

Příprava dokumentace – smlouva o převodu obchodního podílu, odvolání a jmenování jednatele, čestné prohlášení jednatele, čestné prohlášení společníka, potvrzení o převzetí společnosti, návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, plná moc (právní zastoupení v řízení u Obchodního rejstříku ze strany partnerské advokátní kanceláře, případně pro zastoupení před finančním nebo živnostenským úředem), úřední ověření podpisů,

Změna jednatele – odvolání stávajícího jednatele a jmenování nového jednatele či jednatelů, prohlášení jednatele či jednatelů potřebná pro zápis do obchodního rejstříku,

Zastoupení při jednání s úřady – registraci společnosti k dani z příjmu právnických osob, přihlášení společnosti k příslušnému finančnímu úřadu k další daním (např. DPH), vyzvednutí a předání příslušných osvědčení.

Provedení změn v obchodním rejstříku – příprava podání, obstarání potřebných příloh, doručení podání příslušnému soudu,

Zaplacení poplatků, které jsou v ceně společnosti – soudní poplatek za řízení o změně zápisu v Obchodním rejstříku.

Změna sídla v rámci Olomouce.

Další volitelné úkony

Živnostenské oprávnění

Zajištění živnostenského oprávnění včetně uhrazení správního poplatku. Cena: 1 000 Kč

Změny formou notářského zápisu

Změna společenské smlouvy formou notářského zápisu (např. změna počtu jednatelů, změna způsobu jednání jednatelů, změna počtu společníků, změna obchodní firmy – názvu společnosti, změna sídla společnosti – přesun mimo Olomouc, doplnění společenské smlouvy o řemeslnné nebo vázané živnosti).

Notářský zápis o konání valné hromady/o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o rozdělení stávajícího jednoho 100% obchodního podílu na více obchodních podílů a souhlas s převodem těchto nových obchodních podílů na konkrétní další společníky.

Vyhotovení notářského zápisu je zpoplatněno paušální částkou 5 000 Kč. Notářský zápis je vždy pouze jeden a může obsahovat libovolné množství a kombinace výše uvedených změn. Uvedená cena je tedy konečná